Ytbeten

Ytbeten är kanske ett av de roligaste och mest i ögonfallande typerna av fiske. Att se en borre eller gädda ta betet i ett plask är riktigt häftigt. Fungerar fint på grunda flader och i vikar. Men även när exempelvis borren jagar i ytan över djupare partier. Detta är ett fiske som vi tror kommer öka markant i Sverige.

Produkter
Övrigt